Impactul programului de formare -seria 3

La program s-au încris 63 de cadre didactice şi au finalizat programul 61 de cadre didactice:  10 cadre didactice au obţinut calificativul excelent, 50 de cadre didactice au obţinut calificativul foarte bine şi un cadru didactice a fost evaluate cu calificativul bine la finalizarea programului de formare. S-au elaborat 61 de bloguri educaţionale ale caror adrese se găsesc pe blogul programului.

La chestionarul de evaluare a impactului ptogramului de formare au răspuns 37 de persoane din cei 61 de absolvenţi. În urma analizei chestionarului de evaluare a impactului programului de formare (anexa 1) se pot formula următoarele concluzii:

  • Conţinutul programului a fost apreciat de 83,8% dintre repondenţi cu calificativul foarte bine, în timp de 13,5% dintre aceştia l-au apreciat cu calificativul bine. Materialele folosite au fost notate cu nota maximă de cei 78,4% dintre repondenţi, tot 78,4 % dintre repondenţi au acordat calificativul foarte bine şi organizării activităţilor. Metodele utilizate au primit calificativul foarte bine, fiind apreciate astfel de către 83,8% dintre cursanţi. Toţi formatorii au primit calificativul foarte bine.
  • Ideile interesante auzite pe parcursul activităţilor de formare de către cursanţi au fost atât de multe şi de diverse, fiind menţionate în anexa 1 la raport . Dintre acestea am reţinut: exemplele de bună practică, promovarea si diseminarea programelor pe blog, povestea cămilei, planificarea activitaţilor în funcţie de priorităţi, impactul instrumentelor de marketing asupra rezultatelor activităţii, formularea obiectivelor HEART, nu doar SMART
  • Printre materialele/instrumentele noi elaborate în urma participării la programul de formare, cursanţii le-au exemplificat pe cele cu cea mai mare frecvenţă: blogul , afişul publicitar/ pliantul/posterul/comunicatul de presă ca material de promovare a activitaţilor educative, planul de diseminare al activităţii, , fişa de monitorizare a activităţii, chestionar de satisfacţie al beneficiarului etc.
  • Majoritatea cursanţilor au menţionat fie că nu au întâmpinat dificultăţi deosebite cu conţinuturile programului de formare, totuşi au considerat a fi dificil, cu frecvenţa cea mai mare, crearea blogului,. Alte dificultăţi sunt menţionate în anexă.
  • Dintre sugestiile de îmbunătăţire ale programului de formare menţionăm: snumăr mai mare de ore, mai puţini formatori, să se desfăşoare după ora 16, pondere mai mare a activităţilor practice.
  • Dintre propunerile de teme pentru activităţile de formare viitoare amintim: cursuri de calculatoare pentru începători, cursuri de utilizare a tablei interactive, curs de photoshop, utilizarea platformelor educaţionale, managementul clasei de elevi.

În urma evaluării rezultatelor programului de formare considerăm că toate obiectivele programului au fost atinse.

Liliana Dana Lung

responsabil program