Descrierea programului

Programul de formare propus se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care planifică, proiectează şi derulează activităţi educative în context formal sau nonformal, extracurriculare şi extraşcolare, individual sau în echipe interdisciplinare pe tot parcursul anului şcolar şi, în special, în „Săptămâna altfel”.

Prin modulele propuse, Blogul- instrument web 2.0 în sprijinul activităţilor educative, Designul activităţilor educative şi Marketingul activităţilor educative, acest program urmăreşte abilitarea cursanţilor de a elabora şi implementa tehnici, procedee, metode şi instrumente necesare planificării, proiectării şi implementării de activităţi educative, pornind de la nevoile identificate ale elevilor, părinţilor şi membrilor comunităţii, realizarea unui marketing ştiinţific al activităţilor propuse, evaluarea şi diseminarea acestora la nivelul întregii comunităţi, valorificarea în scopul dezvoltării personale şi profesionale a rezultatelor activităţilor.

Publicitate